Spanielhold

Cockerhvalp www

Hos Det Gode Hundeliv – en lille kursist fra Farum…

Så er det her!!! Spanielholdet

Holdet er for dig, som mener at et rent Spanielhold kunne være givtigt, spændende og lærerigt :-). Som Spanielejer erkender du, at der er specifikke udfordringer – og du ønsker at høste frugten af deltagelse på et racespecifikt Spanielhold, hvor fokus er:

  • Udfordringer med hundenæse der er konstant aktiv – jagtlyst, interesse for vildt.
  • Ivrighed og energi for at “komme frem” (lidt hurtigere end hvad man liiiiiige selv havde ønsket i situationen).
  • Møde ligesindede
  • Det (positivt) store sociale drive – som gør den i stand til at nå mennesker og hilse på to poter (!) selv i ganske kort line….OG MEGET ANDET…
IMG_0465edited

Vær med til racespecifikke træningselementer hos Det Gode Hundeliv på Spanielholdet.

Deltag i et forum, hvor udelukkende Spaniels er i fokus – tilmeld dig spanielholdet.

Hos Det Gode Hundeliv ligger der en minutiøst planlagt rammesætning til grund for de varierede opgaver og oplevelser der indgår på Spanielholdet.

I er få deltagere på holdet. Der er tale om lydighed og samarbejde, IKKE adfærdsbehandling.

Før start på hhv. hjernearbejde og balance, varmes der altid op med lydighedstræning.

 

SpanielIndendørs i ly, lys og læ – Birkerød

Dato:

Tid:

Sted: Indendørs i rent ridehus. Præcise adresse oplyses v. tilmelding

Miljøtræningstur:

 

Mail Christina@DetGodeHundeliv.dk for ønsker/tilmelding

– FORDI dialog om den enkelte hund er vigtig –

Cocker www

Helhjertet, racespecifik træning. Kom med på Spanielholdet hos Det Gode Hundeliv

Tilmelding er bindende. Der ydes ikke refusion ved framelding, deltagersygdom (ej heller Corona), hundesygdom eller ved dårligt vejr. Vi træner, uagtet hvordan vejret arter sig. 🙂 Træningen foregår 100% på eget ansvar naturligvis!!!

Skulle et træningspas undtagelsesvis afmeldes pga. sygdom, gives og meddeles erstatningsdato og tidspunkt for erstatningstræning af instruktøren.

Tæver i løbetid kan desværre ikke deltage, og der ydes ikke refusion efter tilmelding. Ejer opfordres til at deltage uden hund, i fald tæven skulle gå i løb.